Om

Om mig

Välkommen till bloggen Redaktörens anmärkningar från orangeriet. Jag som står bakom heter Sara Kärrholm och är lektor i Förlags- och bokmarknadskunskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Jag undervisar i ämnena Förlags- och bokmarknadskunskap och Digitala kulturer. Min forskning har bland annat berört deckare, barn- och ungdomslitteratur, genusfrågor och värdefrågor. Jag intresserar mig även för bokmarknad och kulturhistoria.

Om bloggen

Avsikten med bloggen är att lyfta frågor som berör ämnet Förlags- och bokmarknadskunskap – överlag och mer specifikt frågor som rör undervisning och forskning i ämnet. Men dessutom är bloggen ett sätt att förmedla vardagsglimtar ur livet som akademiker knuten till ett yrkesinriktat ämne. På ett personligt plan är bloggen även ett sätt för mig att hitta tillbaka till en yrkesidentitet efter en längre periods sjukskrivning på grund av utmattning. Detta är något som drabbar många akademiker, inte bara på grund av omgivningens krav utan också för att många akademiker ställer höga och ibland orimliga krav på sig själva. Ett av mina personliga syften med bloggen är att den ska hjälpa mig skruva ner tempot lite och ge utrymme för reflektion. Förhoppningsvis kan andra som drabbats av liknande omständigheter känna igen sig och hämta något av värde här.

Nordic Noir

Nordic Thrillers, Suspense, and Crime Fiction

litteratur och klass

En blogg om Förlags- och bokmarknadskunskap

Academia Made Easier

En blogg om Förlags- och bokmarknadskunskap

patter

research education, academic writing, public engagement, funding, other eccentricities.

Konsten att vara forskare - en blogg av David Larsson Heidenblad

En blogg om Förlags- och bokmarknadskunskap

Björn Lundberg

Skriv historia: om forskning och skrivande

Redaktörens anmärkningar från orangeriet

En blogg om Förlags- och bokmarknadskunskap